DokumentyW terminie od 17 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej prowadzi zapisy.

 

Zapisy prowadzone są do następujących jednostek:
1. Przedszkola
2. Klasy I szkoły podstawowej
3. Klasy I gimnazjum

Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości do 31 maja 2014 r.

Karty przyjęć do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum są dostępne w sekretariacie zespołu w godz. 7:45 – 15:15 lub tutaj:

Przy zapisie należy podać odległość od miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola, szkoły lub gimnazjum.

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć udziela sekretariat pod numerem telefonu 17 – 240 12 12.