Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Brzózie KrólewskiejUrząd Gminy Leżajsk ogłosił po raz kolejny przetarg na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zalewie w Brzózie Królewskiej.

Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja terenu zielonego, rekreacyjnego wzdłuż brzegu zalewu ograniczonego drogą gminną od strony południowej na działkach o nr ew. 4554/1, 4555/1 - budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach: 26x18m wraz z wyposażeniem oraz niskim ogrodzeniem o wysokości 1,1m - montaż elementów małej architektury tj. ławy, ławostoły, ławostoły zadaszone, kosze na śmieci - budowa paleniska o średnicy 200cm obrzegowanego kamieniami polnymi.

Termin składania ofert: 2014-06-23 10:00, szczegóły przetargu.

Plan zagospodarowania