Ośrodek wypoczynkowy w Brzózie Królewskiej

Gmina Leżajsk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zalewie w Brzózie Królewskiej". Szczegóły inwestycji w dalszej części artykułu.

Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja terenu zielonego, rekreacyjnego wzdłuż brzegu zalewu ograniczonego drogą gminną od strony południowej na działkach o nr ew. 4554/1, 4555/1 - budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach: 26x18m wraz z wyposażeniem oraz niskim ogrodzeniem o wysokości 1,1m - montaż elementów małej architektury tj. ławy, ławostoły, ławostoły zadaszone, kosze na śmieci - budowa paleniska o średnicy 200cm obrzegowanego kamieniami polnymi. Termin zakończenia inwestycji to 28 sierpnia 2014 roku.

Szczegóły przetargu.

Plan zagospodarowania

Ośrodek wypoczynkowy w Brzózie Królewskiej