Zebranie wiejskieW poniedziałek odbyło się ostatnie w tej kadencji władz zebranie wiejskie. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie rady sołeckiej oraz informacje wójta o inwestycjach w 2014 roku.

Podczas zebrania została jednogłośnie podjęta uchwała o podziale funduszu sołeckiego na 2015 rok.
Mimo licznych problemów natury społeczno-prawnej gmina uzyskała pozwolenie na budowę przedszkola przy zespole szkół. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg. Umorzono również opłaty za "odlesienie" działek przeznaczonych na budowę (~120 tys. zł jednorazowej opłaty oraz rocznej ~10 tys. zł).
Wójt przekazał również informacje o problemach parku przemysłowego (wybudowanego w poprzednich latach na terenach z ujęciem wody) oraz o budowie kanalizacji (formalności związane z pozwoleniami na budowę na działkach których właściciele zmarli a sytuacja prawna nie została uregulowana).
Poruszony został temat finansów gminy – raport przygotowany przez izbę obrachunkową zaopiniował pozytywnie stan i plany gospodarowania środkami finansowymi.
Podczas zebrania zostało zgłoszone wiele wniosków dotyczących m.in. utwardzenia dróg, budowy oświetlenia oraz rozbudowy instalacji gazowej.

{phocagallery view=category|categoryid=82|limitstart=0|limitcount=0|detail=0|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

Zebranie wiejskie