SM-ParkWójt Gminy Leżajsk oraz „Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. informują o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych opon.

 

Przypominamy o karach za nielegalne wysypywanie śmieci.

Zbiórka odpadów