Zapraszam mieszkańców wsi Brzóza Królewska na zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 18 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej.

 

Proponowany porządek zebrania:

Informacja z działalności Rady Sołeckiej (2011-2015).

Wybór Rady Sołeckiej na kadencję 2015-2019r.

Informacja Wójta Gminy Leżajsk o prowadzonych i planowanych inwestycjach na terenie

Sołectwa Brzózy Królewskiej.

Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia obecnego cmentarza parafialnego w Brzózie Królewskiej.

Wyrażenie opinii w sprawie powiększenia trybun na terenie stadionu w Brzózie Królewskiej.

Zapytania i wolne wnioski.

W przypadku niewystarczającej frekwencji niezbędnej do prawomocnego podjęcia uchwały zebranie zostanie przesunięte na godz. 1900.

Sołtys wsi

Stanisław Zygmunt