Sołtys Sołectwa Brzóza Królewska zaprasza na ZEBRANIE WIEJSKIE które odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. (czwartek) o godz.19:00 w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżących inwestycji.
  2. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności .
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok.
  4. Opinia w sprawie sprzedaży działki gminnej o nr. ewid. 89/2 o pow. 0,1373ha.
  5. Opinia w sprawie sprzedaży działki gminnej o nr. ewid. 25 o pow. 0,089 ha.
  6. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Leżajsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  7. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
  8. Zapytania i wolne wnioski.

W zebraniu wezmą udział
Wójt Gminy – Krzysztof Sobejko
Zastępca Wójta – Bolesław Pawlus

Sołtys
Stanisław Zygmunt